Category Archives: girls trafficking

नेपालि चेलिको दर्दनाक कहानि


नेपालि चेलि कसरि भारतमा बेचिन बाध्य हुन्छन ।

images-1

महिला हिंसा आजैबाट बन्द गरियन भने हाम्रो आऊने भाबि पिडिले हामिले भन्दा बढि दुख्ख पाऊनेछन।हामि मनुस्य होईन जनावर कहलाऊनेछौ ।यसै बिशमा तयार पारियको कहानि हेर्नुहोला।

Advertisements